Kundalini in čakre

ČakreČakre so energijska središča, skozi katera prihaja v telo kozmična energija. Čakre delujejo na več ravneh bivanja.
Na telesni ravni je v predelih čaker večina žlez, organov in živčnih vozljev. Njihovo delovanje vzpodbudimo z dihalnimi vajami, asanami, meditacijo in s ponavljanjem mantre. Tako ohranjamo zdravje.
Druga je astralna raven. Vibracija in energijski pretok v čakrah vplivata na zavest in telesno zdravje. Nepravilna prehrana, slaba družba in slabe misli zmanjšajo ali prekinejo energijski pretok v čakrah. To lahko povzroči bolezni na telesni in motne na zavestni ravni.
Tretja je duhovna raven, ki je izvor intuicije, modrosti in znanja. Energija, ki prebuja vse čakre, je kundalini. Imenujemo jo tudi kačja moč, saj kundal pomeni kačo. Dviganje kundalini je proces (predvsem) na zavestni ravni. Zavest se razširi, razbistri, življenjska energija se poveča. Prebujena kundalini pomeni, da se osvobodimo neznanja, iluzij, spremenljivih nazorov in razvijemo modrost, samoobvladovanje in nadzor nad seboj.

Osem glavnih čaker:
- muladhara čakra - korensko središče,
- svadhišthana čakra - križnično središče,
- manipura čakra - sončevo središče,
- anahata čakra - srčno središče,
- višuddhi čakra - grleno središče,
- agja čakra - tretje oko,
- bindu čakra - lunino središče,
- sahasrara čakra - temensko središče.

Z redno vadbo Jogo v vsakdanjem življenju pod nadzorom izkušenega učitelja prebudimo in uskladimo delovanje čaker.

skriteMoci

Naročite knjigo Skrite moči v človeku: čakre in kundalini